HET BOUWEN VAN EEN LANDSCHAP 2016-2018


DeBewaerschole in Burgh-Haamstede heeft mij gevraagd te werken voor hun projekt 'Banceren tussen Zoet en Zout'.
Hiervoor heb ik me geconsentreerd op het gebied bij Zierikzee waarin het plan Tureluur zich bevindt. Het zal gaan over de processen die zich in de bodem afgespeeld hebben en over de sturing van de balans tussen zoet/zout.
In een reeks van diagrammen, maquettes en tekeningen wil ik stapsgewijs onderzoeken hoe in de tijd de diverse bodemlagen op elkaar inwerkten en hoe op later moment de eerste pogingen werden ondernomen om vat te krijgen op het binnenstromende zoute water tot in deze tijd waarin het zoute water, de vroegere vijand, op een een ingenieuze wijze wordt binnengevoerd om biodynamische processen te sturen en zo een eerder bestaand landschap te herscheppen voor flora en fauna.


                                                                            


    De Bewaerschole, Burgh-Haamstede 2017